Ti-8040

  • รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสายพาน
  • เงียบเสียง ใช้งานง่าย กรณีไฟดับ สามารถใช้มือเปิดปิดผ้าม่านได้
  • รองรับผ้าม่านน้ำหนักสูงสุด 40 kgs.