Theatrac

  • รางเวทีใหญ่ สำหรับผ้าม่านชุดใหญ่ ระบบมือปัดและเชือกดึง
  • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 100 kgs.
  • รางหนาและลูกล้อแข็งแรงพิเศษ