Supertrac

  • รางเวทีกลาง สำหรับผ้าม่านจีบขนาดกลาง ระบบมือปัดและเชือกดึง
  • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 60 kgs.
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดัดโค้งได้