Picture Hanging

  • ใช้สำหรับการแขวนรูปเพื่อตกแต่งห้อง
  • ใช้สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ หรือการจัดนิทรรศการ
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งจากเพดานและผนัง