New Delac

  • รางม่านอเนกประสงค์ สำหรับผ้าม่านจีบและผ้าม่านล็อคลอน (S-fold)
  • ระบบมือปัดและเชือกดึง
  • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 20 kgs.
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดัดโค้งได้