Creaty

  • มีระบบโซ่ และระบบเชือก
  • ควบคุมได้ทั้งผ้าทึบและผ้าโปร่ง
  • รองรับม่านพับชุดใหญ่สุดได้ถึง 4.00 X 4.00 ม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)