ATF45-RS

  • ม่านพับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับหน้าต่างขนาดทั่วไป
  • รองรับม่านพับชุดใหญ่สุดได้ถึง 4.00 X 4.00 ม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)
  • สามารถควบคุมได้ทั้งสวิทช์, รีโมท หรือ Home Automation