ATF45-RB

  • ม่านม้วนมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มอเตอร์กำลังสูง เหมาะสำหรับม่านม้วนชุดใหญ่
  • รองรับม่านม้วนชุดใหญ่สุด 2.50 X 7.00. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)