รีโมท คอนโทรล

  • ใช้สำหรับการควบคุมผ้าม่าน ภายในระยะทาง 30 เมตร
  • คลื่นความถี่ 2.4 GHz band
  • มี 2 รุ่นคือ รุ่น 6 ช่องสัญญาณ สำหรับงานทั่วไป และ รุ่น 120 ช่องสัญญาณ สำหรับงานโครงการใหญ่