รางม่านระบบมือปัด

NDL20

NDL20

 • รางม่านมาตรฐาน สำหรับผ้าม่านจีบ ระบบมือปัด
 • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 20 kgs.
 • งบประหยัด
 
New-Delac

New Delac

 • รางม่านอเนกประสงค์ สำหรับผ้าม่านจีบและผ้าม่านล็อคลอน (S-fold)
 • ระบบมือปัดและเชือกดึง
 • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 20 kgs.
 • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดัดโค้งได้
Supertrac

Supertrac

 • รางเวทีกลาง สำหรับผ้าม่านจีบขนาดกลาง ระบบมือปัดและเชือกดึง
 • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 60 kgs.
 • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ดัดโค้งได้
Theatrac

Theatrac

 • รางเวทีใหญ่ สำหรับผ้าม่านชุดใหญ่ ระบบมือปัดและเชือกดึง
 • รองรับน้ำหนักผ้าม่านสูงสุด 100 kgs.
 • รางหนาและลูกล้อแข็งแรงพิเศษ