รางม่านระบบมอเตอร์

Powerful + Supertrac

Powerful + Supertrac

 • รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสลิง
 • เหมาะสำหรับผ้าม่านขนาดกลาง เช่น ล็อบบี้ โถงสูง หรือสกายไลท์
 • รองรับผ้าม่านน้ำหนักสูงสุด 80 kgs.
Powerful + Theatrac

Powerful + Theatrac

 • รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสลิง
 • เหมาะสำหรับผ้าม่านขนาดใหญ่ เช่น เวทีหอประชุม
 • รองรับผ้าม่านน้ำหนักสูงสุด 120 kgs.
Progress 25-50

Progress 25/50

 • รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสายพาน
 • เงียบเสียง ใช้งานง่าย กรณีไฟดับ สามารถใช้มือเปิดปิดผ้าม่านได้
 • รองรับผ้าม่านน้ำหนักสูงสุด 50 kgs.
Ti-8040

Ti-8040

 • รางม่านมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบสายพาน
 • เงียบเสียง ใช้งานง่าย กรณีไฟดับ สามารถใช้มือเปิดปิดผ้าม่านได้
 • รองรับผ้าม่านน้ำหนักสูงสุด 40 kgs.