รางม่านพับ

ATF35-RS

ATF35-RS

  • ม่านพับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับหน้าต่างขนาดทั่วไป
  • รองรับม่านพับชุดใหญ่สุดได้ถึง 2.00 X 3.00 ม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)
  • สามารถควบคุมได้ทั้งสวิทช์, รีโมท หรือ Home Automation
ATF45-RS

ATF45-RS

  • ม่านพับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับหน้าต่างขนาดทั่วไป
  • รองรับม่านพับชุดใหญ่สุดได้ถึง 4.00 X 4.00 ม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)
  • สามารถควบคุมได้ทั้งสวิทช์, รีโมท หรือ Home Automation
Creaty

Creaty

  • มีระบบโซ่ และระบบเชือก
  • ควบคุมได้ทั้งผ้าทึบและผ้าโปร่ง
  • รองรับม่านพับชุดใหญ่สุดได้ถึง 4.00 X 4.00 ม. (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้า)