การแขวนวัตถุ

Display Hanging

Display Hanging

  • ใช้สำหรับการแขวนวัตถุ หรือสินค้าเพื่อการโชว์
  • ใช้สำหรับงานร้านค้า หรือโชว์รูม
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งจากเพดานและผนัง