การแขวนป้ายแสดง

Sign and Panel Hanging

Sign and Panel Hanging

  • ใช้สำหรับการแขวนป้ายแสดงเพื่อบอกข้อมูล
  • ใช้สำหรับงานออฟฟิซ หรือโรงงาน
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งจากเพดานและผนัง